Praktijk voor Communicatie - Werkwijze
 Praktijk voor Communicatie - Annemarie Kamstra-Cronjé  BA (Log) BA (HOD) MA (Sen) Coach
 
Een biografisch gesprek om de hulpvraag helder te krijgen
 
Een onderzoek indien nodig om de behandelingsbenadering vast te stellen
Spraak- en Taalonderzoek
Onderzoek naar de functionele visuele status
Motorisch-sensorisch onderzoek
Onderzoek naar cognitieve functies
Onderzoek naar problemen met lezen, spellen en rekenen
Micro-analyse van communicatie met behulp van videobeelden
Onderzoek met behulp van projectieve middelen, bijvoorbeeld "Het Wereldspel"
 
Het opstellen van een individueel handelingsplan in een gezamenlijk overleg. 
 
De werking van EFT, NLP, BSP, Kinesiologie en de Human Givens benadering
De meeste emotionele en fysieke problemen worden (deels) veroorzaakt door onopgeloste concrete incidenten, (negatieve) gebeurtenissen of ervaringen die het energiesysteem van het lichaam ontwrichten. De incidenten, gebeurtenissen of ervaringen zijn opgeslagen in het vaak onbewuste (lichaams) geheugen. Door de associatieve werking van gebeurtenissen uit het verleden met gebeurtenissen in het heden, wordt het energiesysteem van het lichaam, iedere keer weer opnieuw ontwricht. Het resultaat hiervan is negatieve emoties die allerlei blokkades in het functioneren en in het leren kunnen veroorzaken. Met de genoemde benaderingen wordt het energie systeem van het lichaam hersteld. Het geheugen wordt ontdaan van de negatieve reactie van het lichaam. Er ontstaat "emotionele vrijheid" van het verleden, zodat blokkades opgeheven worden en energie vrijkomt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

 
Plaats: in overleg vast te stellen, het kan bijvoorbeeld ook bij u thuis zijn.
 
 
Duur van de behandeling
Per week: 30 of 60 minuten
Na 6 - 8 weken volgt er een evaluatie om vast te stellen of de gekozen werkwijze juist is. De duur van een traject is afhankelijk van de ernst van het probleem.
 
 
Kosten: €50 per 30 minuten of  €100 per uur.
 
 
Voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u mij bellen of mailen:
 
Maandag tot vrijdag  15.30u - 19.00u  0575 524690 of  0628107908
 
 
Locatie: Stokebrand 29, Zutphen
 
Telefonisch spreekuur: dinsdag en woensdag 20.00u - 21.00u
 
Registratie
 
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie http://nvlf.logopedie.nl/
 
Lid van het landelijk netwerk van mediatoren/docenten/begeleiders Mediërend Leren http://www.mediatienetwerk.nl/
 
Lid Beroepsvereniging voor Video Interactie Begeleiders 
http://www.lbbo.nl/

Behandelaar ernstige dyslexie ook in samenwerking met  Berkel-B 
 
Kwaliteitsregister Paramedici  09913301191           
 
AGB-code  05-190730
   
KvK 08214977


  
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint